+381 63 22-11-33   
  
[email protected]   
  Pon-Pet: 9:00h – 17:00h

Usluge

MT Performance

MT Performance ✓ > Usluge > Ostale usluge

EGR off - Isključivanje EGR ventila

Čemu služi EGR ventil?

EGR ventil (Exhaust Gas Recirculation) jeste Ventil za obradu tj. povrat izduvnih gasova i namenjen je smanjivanju zagađenja i generalno očuvanju životne sredine. Funkcionisanje EGR ventila radi tako što deo izduvnih gasova sprovodi nazad u motor, te kako bi se štetne čestice još jednom povratno sagorele u motoru. Dati postupak sprovođenja izduvnih gasova u usisnu granu motora dovodi do bržeg i bržeg taloženja naslaga i veće zaprljanosti motora.

Koje probleme EGR ventil može da generiše?

Formiranjem naslaga gareži i uljnih isparivanja dolazi do bržeg zagušenja usisne grane, otežanog rada klapni i nepravilnog merenja količine i pritiska vazduha. Otežan protok i povećana koncentracija štetnih čestica dovode do kvarova osetljivih MAP i MAF senzora.  Dolazi do nepravilnog rada i gubitka snage motora, što se često ogleda u pojavljivanju „knedle“ i ispuštanju gustog crnog dima tokom ubrzanja tj. postizanja nagle velike brzine. Na turbo punjačima neispravan EGR ventil je verovatno najčešći uzrok kvara i kao takav glavni uzrok zapušenja DPF filtera. Kada se izvrši isključivanje EGR ventila postiže se da motor uvek dobija čist vazduh u kontinuitetu te na taj način usisna grana, tubrina i senzori pritiska bivaju daleko manje izloženi prljavim isparenjima i većem riziku od skraćenja radnog veka.

Da li je ispravno i preporučljivo isključiti EGR ventil na vozilu?

U vidu trajnog rešenja EGR ventil se često isključuje nakon blokiranja protoka izduvnih gasova. Preporučljivo je u redovnim intervalima kontrolisati rad i ispravnost EGR ventila, kao i pravovremeno ultra-zvučno čišćenje naslaga.

Budite slobodni i kontaktirajte nas ukoliko imate problem sa EGR ventilom, možete nam se obratiti za savet našim tehničarima kako bi pronašli najbolje rešenje za Vas.

Vaš MT Performance

DPF OFFDPF OFF - Isključivanje DPF filtera

Isključivanje DPF filtera u MT Performance-u se vrši po strogo već ustaljenim procedurama i uz trajnu garanciju.

Šta je DPF filter?

DPF – Diesel Particulate Filter – Filter čestica dizela je deo izduvne grane na modernim dizel vozilima namenjen kontroli zagađenja i očuvanju životne sredine.

Način kako DPF filter funkcioniše?

Čestice štetnih izduvnih gasova dizel motora se zadržavaju u DPF filteru, motorni računar vrši praćenje statusa zapušenosti tj. zagušenja filtera upoređivanjem ulaznih i izlaznih pritisaka preko senzora diferencijalnog pritiska. Kada se DPF filter napuni do određene granice, motorni računar započinje regeneraciju filtera. Regeneracija se odvija usijavanjem DPF filtera i ispuštanjem goriva u filter kako bi pomoću visoke temperature zapaljeno gorivo sagorelo čestice zarobljene u filteru.

Zbog čega se sve češće govori o štetnosti DPF filtera?

Postoje određene spoznaje i nalazi da vozila sa DPF filterima štete ljudskom zdravlju više nego vozila koja nemaju DPF filter. Smatra se da vozila bez DPF filtera ispuštaju vrlo štetne čestice veličine PM10 (mikro-čestice). Vozila sa DPF filterima ispuštaju sitnije PM 2.5 (nano-čestice) različitih štetnih sastojaka dizela kao što su teški metali. Sitnije PM 2.5 čestice lakše i dublje prodiru kroz ljudski respiratorni sistem, u krvotok i čine dugoročno problem u organizmu i smatra se da su zbog toga daleko opasnije po zdravlje ljudi.

Kako je DPF povezan sa radom dizni ili injektora?

Tokom regeneracije DPF filtera injektori – dizne rade u pojačanom režimu, često i pod maksimalnim opterećenjem, što dovodi do povećanja nivoa temperature, bržeg zamora vitalnog materijala i skaraćenja radnog veka dizni tj. injektora.

Zašto se na pojedinim vozilima sa DPF filterom dešava da se nivo ulja u motoru povećava?

Prilikom regeneracije / reparacije DPF filtera često se dešava da se deo goriva predviđen za sagorevanje filtera pomeša sa uljem u motoru što može biti veliki problem koji je veoma opasan po motor. Preporučuje se isključivanje DPF filtera kod takve vrste vozila.

Kako DPF utiče na turbinu / turbo punjače?

Turbo punjači na motorima sa DPF filterom često rade na visokoj radnoj temperaturi i trpe veći otpor prilikom zapušenosti tj. zagušenja DPF filtera. EGR ventil vraća izduvne gasove nazad u motor i turbinu. Tako dolazi do veće zaprljanosti te bržeg taloženja naslaga, krajnje otežanog rada i skraćenja radnog veka turbine na vozilu i povezanih uređaja sa turbo punjačem.

Zašto se ponekad dešava da vozilo ne može da pokrene regeneraciju / reparaciju DPF filtera?

Automatska regeneracija DPF filtera se uglavnom pokreće pri brzinama od oko 100 km/h, na oko 2500 o/min i pri temperaturi DPF filtera većoj od 650C. Regeneracija DPF filtera u proseku traje oko 30 minuta i najčešće se odvija tokom dućih vožnji i dužih putnih relacija na otvorenom putu. 

Osnovni problem da vozila koja se najčešće upotrebljavaju za kratke relacije u uslovima gradske vožnje često nemaju priliku da izvrše regeneraciju DPF filtera. U ovakvim slučajevima zapušenje DPF filtera je značajno češto i to dovodi do ubrzanog taloženja naslaga i generalno skraćenja radnog veka motora.

Problem se delimično rešava sprovođenjem prinudne regeneracije u servisu. Ovo predstavlja nepraktično i kratkoročno rešenje koje sa sobom nosi i različite rizike po vozilo te usled visokih temperatura dok vozilo stoji u mestu povećava se rizik od požara na vozilu. Postoji opcija skidanja i čišćenja DPF filtera koja je manje rizična i ponekad bolje rešenje.

Sva ova rešenja su značajno skuplja i privremena u poređenju sa trajnim otklanjanjem i isključivanjem DPF filtera.

Kakve su prednosti trajnog uklanjanja DPF filtera ?

Nakon uklanjanja DPF filtera smanjuju se rizici po motor i turbinu te motor trpi manje opterećenje zahvaljujući rasterećenom protoku izduvnih gasova. Trajno uklanjanje DPF filtera obezbešuje se duži radni vek motora i pratećih sistema. Postoji tvrdnja se da su kvarovi EGR ventila i turbine učestaliji na vozilima sa DPF filterom.

Kakva je procedura za isključivanje DPF filtera?

Uklanjanje DPF filtera sa vozila se najčešće odvija u tri faze:

  1. Mehaničko skidanje filtera sa usisne grane vozila.
  2. Adaptacija podešavanja sistemskih parametara sa adekvatnim dijagnostičkim uređajima.
  3. Reprogramiranje sistemskih parametara za DPF filter u motornom računaru.

Budite slobodni i kontaktirajte nas ukoliko imate problem sa DPR filterom, možete nam se obratiti za savet našim tehničarima kako bi pronašli najbolje rešenje za Vas.

Vaš MT Performance

LAMBDA OFF - Isključivanje lambda sonde

Lambda sonda – O2 senzor

Ukratko hiljadama očitavanja u sekundi prva lambda sonda motornom računaru šalje informacije o ostvarenoj smeši goriva zatim koji proračunom informacija dobijenih sa lambda sonde i upravljanjem leptirom na usisnoj grani motora određuje pravilan odnos goriva i vazduha. Zapravo pomoću lambda sonde motorni računar u potpunosti precizno određuje odnos goriva i vazduha kako ne bi došlo do previše bogate ili siromašne smeše. Benzinski motori poseduju i drugu lambda sondu koja se nalazi na izduvnoj grani posle katalizatora i očitava podatke koje dalje prosleđuje u ECU kako bi se pravilno izmerila ukupna učinkovitost katalizatora.

* Bogate smeše prouzrokuje veću potrošnju i veće zagađenje vazduha.
* Siromašne smeše goriva i vazduha dovodi do povećanja temperature tokom sagorevanja goriva i predstavlja rizik po razne delove u motoru.

Pravilan i bezbedan rad benzinskih motora u najvećoj meri zavisi od Lambda sondi.

Kada je dobro isključiti lambda sonde?

Sekundarna lambda sonda na benzinskim motorima se može bezbedno isključiti i ukloniti, a ova usluga se najčešće primenjuje na vrstima vozila sa sportskom izduvnom granom bez katalizatora ili postoji i drugi problem kada se usled lošeg kvaliteta goriva prikazuje motorna greška i signalizira MIL lampica.

Lambda sonda na dizel motorima služi za kontrolu zagađenja i može se po potrebi isključiti bez rizika po motor.

Ukoliko imate problem sa Lambda sondom, možete se obratiti za savet našim tehničarima u MT Performance-u.

DTC OFF - Trajno brisanje kodova grešaka iz motornog računara

DTC (Diagnostic Trouble Code) – Dijagnostički kod greške.

Remapom glavnog motrnog računara moguće je trajno uklanjanje kodova različitih grešaka. Trajno brisanje kodova grešaka iz motornog računara se često primenjuje u slučajevima kada se pojavljuje MIL greška u sistemu koja generalno ne utiče na rad motora.

Ono što je bitno za napomenuti jeste da brisanjem kodova grešaka iz motornog računara, kvar koji je prouzrokovao greške ne može biti otklonjen.

Ukoliko imate problem sa kodovima grešaka, možete se obratiti za savet našim tehničarima iz MT Performance-a.

FLAPS / SWIRL OFF - Isključivanje klapni usisne grane

Kakva je uloga FLAPS-a ili klapni na usisnoj grani?

Swirl/Flaps – Klapne na usisnoj grani su najčešće zastupljene na savremenim novijim motorima. Imaju ulogu uskladjivanja i regulisanja odnosa vazduha i goriva u odnosu na broj obrtaja motora i ostale parametre. Funkcioniše skoro po sličnom principu rada kao i TVA – Klapna gasa.

Zašto se klapne usisne grane isključuju i uklanjaju iz kompletnog sistema?

Klapne usisne grane – flapsevi su veoma osetljive i često prouzrokuju odredjene probleme u radu motora. Postoje česti slučajevi kada se FLAPS / klapne zbog specifičnog zamora materijala odlome, a delovi klapni završe u motoru, što prouzrokuje teške havarije čitavog motora.

Uloga klapni nije od vitalnog značaja za pravilan rad motora, a uklanjanje iz sistema predstavlja trajno, povoljno i efikasno rešenje u radu Vašeg vozila.

Ukoliko imate problem sa DPF filterom, možete se obratiti za savet našim tehničarima iz MT Performance-a.

ADBLUE OFF - Isključivanje AdBlue sistema aditiva

Šta je AdBlue?

Sistem AdBlue-a služi kao unapređeni i bezbedniji sistem za regenerisanje DPF filtera. Upotrebom posebne dizne montirane na izduvnoj grani, kako gorivo ne bi moglo dospevati u motor i kako se gorivo ne bi moglo mešati se sa uljem, ovaj sistem ubrizgava AdBlue aditiv koji sa sagorevanjem u DPF filteru obavlja pročišćavanje tj. regeneraciju DPF filtera.

AdBlue sistem se uspešno isključuje remapom programa u motornom računaru.

Ukoliko imate problem sa AdBlue sistemom, možete se obratiti za savet našim tehničarima iz MT Performance-a.

Start / Stop OFF - Isključivanje Start / Stop funkcije

START/STOP je funkcija koja omogućava automatsko isključenje i startovanje motor kada je vozilo zaustavljeno, u mirovanju i sl. i na taj način smanjuje emisiju štetnih gasova i potrošnju goriva kao i dugovečnost samo motora. Prednost ovog sistema se najviše ogleda tokom zastoja u saobraćaju. Vozila sa aktivnom Start/Stop funkcijom u sistemu opremljena su dodatnom opremom i zahtevnijim delovima u čitavom sistemu.

Isključivanjem ove funkcije produžava se radni vek vitalnih delova na vozilu kao što su alnaser i pratećih komponenti u sistemu paljenja i gašenja vozila, a omogućava se upotreba običnih, pristupačnijih akumulatora što je u samom finalu daleko ekonomičnije.

Ukoliko želite da isključite Start/Stop funkciju iz sistema, možete se obratiti za savet našim tehničarima iz MT Performance-a.

MAF OFF - Isključivanje protokomera

Šta predstavlja MAF senzor?

MAF ( Mass Air Flow ) senzor ili šire poznat kao protokomer je merni uređaj za temperaturu i količinu vazduha koji ulazi u motor. Protokomer je važan za precizno određivanje odnosa između goriva i vazduha.
Isključivanje protokomera tj. MAF senzora je korisno prilikom promene odredjene mehaničke konfiguracije motora, kao npr. nakon ugradnje delova većeg kapaciteta, kada potrebne količine vazduha premašuju merne mogućnosti MAF senzora tj. protokomera. Isključivanjem funkcije protokomera – MAF senzora se uklanjanu ograničenja snage motora i sigurnosni graničnici na motoru.

Ukoliko imate problem sa protokomerom, možete se obratiti za savet našim tehničarima iz MT Performance-a.

V-MAX - Graničnik brzine

Ograničenje brzine se može povećati na vozilu ili ukloniti za potrebe postizanja maksimalne brzine vozila ili se može smanjiti zarad bezbednosti vozača-početnika ili radi opšte kontrole na službenim vozilima.

Ukoliko želite da podesite ili uklonite graničnik brzine na vozilu, možete se obratiti za savet našim tehničarima iz MT Performance-a.

LAUNCH CONTROL - Uključivanje Launch control funkcije

Uključivanje Launch control funkcije se može primeniti remapom motornog računara na vozilima sa manuelnim ili sa automatskim menjačem, dok na vozilima sa robotičkim DSG menjačem je potrebno izvršiti remapiranje Mechatronic uređaja.

Ovom funkcijom se inače postiže optimalan start iz mesta. ECU zadržava motor u optimalnom broju obrtaja, generalno turbina postiže optimalni pritisak, a otpuštanjem kvačila vozilo postiže maksimalne performanse prilikom starta vozila.

Ukoliko želite Launch control funkciju uključenu na vozilu, možete se obratiti za savet našim tehničarima iz MT Performance-a.

TVA OFF - Isključivanje klapne gasa

TVA – Throttle Valve Acutator – Isključivanje klapne gasa – Klapna gasa generalno umanjuje vibracije prilikom gašenja motora i pomaže ispravnije funkcionisanje EGR ventila.

Ono što je značajno klapna gasa nema značajnu funkciju u radu dizel motora i može biti isključena prilikom određenih mehaničkih izmena na motoru vozila ili pri odredjenom konfigurisanju na motoru ili kao povoljnije i trajno rešenje u slučaju kvara na klapni.

Ukoliko imate problem sa klapnom gasa, možete se obratiti za savet našim tehničarima MT Performance-a.

Flex Magicmotorsport Distributer
Saznajte prvi za najnovije prozivode koje imamo u našoj ponudi, kao i dodatne podogdnosti koje nudimo.

Prijavite se na naš Newsletter kako bi ste dobijali novosti od nas.

Flex Magicmotorsport